שאלון בריאות בזמן קורונה

שמחים ומתכוננים לבואכם לקסם המגע, 

בהתאם להנחיות הנך מתבקש/ת למלא את השאלון למען בריאות כולנו.