מרוץ הר לעמק 2019

מאחלים לכל המשתתפים בהצלחה!

השנה לצערנו, לא נארח. 

מאחלים הצלחה למשתתפי המירוץ

השנה לצערנו, לא נארח.